Zakres działania Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek

1. Gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem regionaliów  ( zakup książek, prasy, multimediów oraz przyjmowanie darów książkowych, opracowywanie czyli nadawanie znaków miejsca, numerów inwentarzowych, stemplowanie i foliowanie książek, udzielanie informacji na temat nabytków)

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych. 

3. Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej czyli udzielanie wszelkich informacji na temat zbiorów własnych oraz zbiorów innych bibliotek lokalnych, robienie wystawek i gazetek okolicznościowych, udostępnianie internetowych baz danych dotyczących zbiorów Biblioteki Narodowej i innych bibliotek. 

4. Popularyzacja książek i czytelnictwa czyli organizowanie spotkań z ludźmi kultury, prowadzenie lekcji bibliotecznych, prowadzenie działań reklamujących książkę i czytelnictwo. 

5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci np. pedagogiczną i szkolnymi, instytucjami upowszechniania kultury np. Gminnym Ośrodkiem Kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. 

6.Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej poprzez udział w szkoleniach, przeglądach nowości wydawniczych, targach książki, spotkaniach środowiska bibliotekarskiego.

Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek gromadzi i udostępnia zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup użytkowników: książki naukowe

i popularnonaukowe, literaturę piękną dla dorosłych i dzieci również w formie audiobooków.

Gromadzi i na bieżąco uzupełnia księgozbiór z zakresu:

 •  nauk humanistycznych i społecznych
 •  lektur szkolnych
 •  literatury pięknej klasycznej i współczesnej
 •  wydawnictw informacyjnych
 •  encyklopedii i słowników
 •  książek w językach obcych
 •  audiobooki

Biblioteka prenumeruje 10 tytułów czasopism. Prenumerata obejmuje:

 •  prasę fachową z zakresu bibliotekoznawstwa
 •  tygodniki
 •  czasopisma popularnonaukowe
 •  magazyny ilustrowane
 •  prasę lokalną
 •  dzienniki


Biblioteka gromadzi i udostępnia regionalia - zbiór dokumentujący przeszłość i dzień dzisiejszy Gminy Pomiechówek i okolic.

Gromadząc zbiory o charakterze uniwersalnym Biblioteka uwzględnia:

 •  staranny dobór w kompletowaniu księgozbioru
 •  preferencje czytelników
 •  konieczność spełniania powinności edukacyjnych i informacyjnych.


Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek jako instytucja upowszechniania kultury, poza działalnością ściśle związaną z gromadzeniem, opracowaniem
i udostępnianiem materiałów bibliotecznych, prowadzi działalność kulturalną związaną z popularyzacją książki i czytelnictwa. Organizujemy spotkania autorskie, konkursy, rajdy rowerowe itp.

Współpracujemy z lokalnymi instytucjami kultury, szkołami, organizacjami
i stowarzyszeniami.

Realizujemy projekty kulturalne finansowane ze źródeł pozabudżetowych.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 884

Utworzono dnia: 27.03.2014

Dokument wprowadził:
Ewa Mróz

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

30.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność

30.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność

28.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność

27.03.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność

27.03.2014, Administrator główny:

Utworzenie zakładki działalność