OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. nr.85, poz.539 z późn. zm.)

informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek, ul. Jana Kilińskiego 3, 05-180 Pomiechówek.
  2. W sprawie pytań dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Bibliotekę, oraz przysługujących uprawnień należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu:  iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) wyłącznie do celów związanych ze statutową działalnością biblioteki, w szczególności: udostępniania materiałów bibliotecznych, statystyki, dochodzenia roszczeń za niezwrócone w terminie materiały biblioteczne.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z zasobów biblioteki.
  5. Dane osobowe są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe są przechowywane przez okres korzystania z zasobów Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od ostatniej wizyty czytelnika.
  7. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 110

Utworzono dnia: 27.05.2018

Dokument wprowadził:
Ewa Mróz

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

27.05.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Ochrona danych

27.05.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Ochrona danych

27.05.2018, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Ochrona danych